ไทยปลูกข้าว"มีประสิทธิภาพ"แค่ไหน?โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล นำมาซึ่งการถกเถียงอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้าวในแง่มุมต่างๆ มากมาย

และสังคมไทยมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็น “ผู้นำ” ด้านการผลิตข้าวมาโดยตลอดแต่กระนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมชาวนาไทยจำนวนมากถึงยังประสบความยากจนข้นแค้นอยู่ทางเพจจึงลองหาข้อมูลเป็นตรวจสอบว่านอกจากการเป็น “ผู้นำ” ด้านการส่งออกแล้ว ในแง่ประสิทธิภาพการผลิตต่อพื้นที่ไทยเราอยู่อันดับไหนในโลก และยังถือว่าเป็น “ผู้นำ” ได้หรือไม่หากใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพการผลิตมาเป็นตัวชี้วัดข้อมูลดังกล่าวคงพอบอกอะไรเราได้บ้าง ส่วนข้อมูลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของความยากจนของชาวนาไทยด้วยหรือไม่ ก็ขอให้ท่านได้ถกเถียงอภิปรายกันเถิด

อ้างอิง ที่มา United States Department of Agriculture http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdreport.aspx?hidReportRetrievalName=BVS&hidReportRetrievalID=893&hidReportRetrievalTemplateID=1 และ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475351785820974&set=a.311169832239171.73183.311158728906948&type=1&theater 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น